complicated

50 tekstów – auto­rem jest com­pli­cated.

a kiedy on pi­sał żołądek ścis­kał mi się w małą kulkę, która toczyła się aż do mo­jego gardła. i wy­buchała łzami. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 lipca 2011, 20:47

wszys­tko co Ci obiecałam stra­ciło ważność gdy ty od­szedłeś mi­mo obietnic. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 10 grudnia 2010, 15:07

do późna gram na swo­jej komórce w naj­bar­dziej bez­sensowną grę. po pew­nym cza­sie zaczy­na bo­leć mnie głowa i szyb­ko za­sypiam. tak, nie ma tu cza­su na tęsknotę za Tobą. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 30 października 2010, 21:27

myślisz, że jak przyj­dziesz i się uśmie­chniesz to Ci wy­baczę? i nie my­lisz się. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 15 października 2010, 23:45

naj­bar­dziej bo­li, nie to, że od­szedłeś, ale to, że byłam tak naiw­na wierząc, że zostaniesz. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 12 października 2010, 19:50

rób to cze­go nie będziesz żałował za 5 minut. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 października 2010, 09:37

ma­lowa­ne po chod­ni­kach ser­ca daw­no zmył już deszcz. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 9 października 2010, 10:38

uważasz, że tra­cenie spa­dających gwiazd na życze­nia, które się nie spełniają ma sens? 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 października 2010, 22:35

przez całe wa­kac­je ani ra­zu mnie nie przy­tuliłeś, ale gdy wy­jeżdżałeś i zo­baczyłeś łzy w moich oczach pod­szedłeś i wziąłeś mnie w ra­miona i sam uk­ry­wałeś smu­tek. wiesz, do dzi­siaj to wspominam. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 października 2010, 00:43

znów widziałam ją na mieście z tab­liczką cze­kola­dy w ręku. ona na­dal za nim tęskni.. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 września 2010, 21:50

complicated

malutka dziewczynka kochająca dobrą poezję, muzykę reggae i fascynująca się kulturą Japonii. kochająca kogoś zbyt mocno i naiwnie. bardzo wrażliwa, uwielbia poznawać nowych ludzi.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

complicated

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność